Input:

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u posebnim postupcima uređenim ovim Zakonom - Članak 166. - Zakon o zaštiti okoliša mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

28.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.2.5 Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u posebnim postupcima uređenim ovim Zakonom – Članak 166. - Zakon o zaštiti okoliša mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

1.1.2019.


(1) U postupku strateške procjene strategije, plana i programa sudjeluje javnost. U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku utvrđivanja okolišne dozvole sudjeluje javnost i zainteresirana javnost. Cjelovita studija o utjecaju zahvata na okoliš koja se upućuje na javnu raspravu objavljuje se na stranicama Ministarstva ili nadležnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.

(2) Javnost, odnosno javnost i zainteresirana javnost u postupcima iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju davanjem pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi. U tijeku postupka sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: